Dette programmet er erstattet av Europeiske språk (master - to år).

Oppbygging og gjennomføring

Studiet gir 120 poeng og har følgende struktur:

  • Masteremner:Tilsammen 60 studiepoeng
  • Masteroppgave: 60 studiepoeng

I mange av studieretningene kan inntil 20 studiepoeng av masteremnene være metode- eller teorirelaterte emner som hentes fra listen over fellesemner for programmet, se nedenfor, og 10 eller 20 studiepoeng kan være emner som ikke er språklige, men som likevel kan relateres til målsettinger for studieretningen eller programmet som helhet (f.eks. kultur- eller litteraturemner i forbindelse med fremmedspråklige studieretninger).

Masteroppgaven har et omfang på 60 studiepoeng. Den skrives i slutten av masterstudiet.

4. semester Masteroppgave
3. semester Masteroppgave
2. semester Masteremner Fellesemne
1. semester Masteremner
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

FELLESEMNER MASTER I SPRÅK

Vær oppmerksom på at noen emner krever spesielle forkunnskaper.

Metodeemner:

Teoriemner:

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i språk

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 14. aug. 2014 11:36