Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du?

I løpet av masterstudiet vil du utvide dine kunnskaper om eldre germanske språk utover bachelornivået. Dessuten skal du opparbeide deg en sikker beherskelse av den sammenlignende lingvistikkens metode.

Arbeidet med masteroppgaven gir deg en oppøving av analytisk evne og en metodisk sikkerhet og kritisk holdning til faglige forhold.

Publisert 6. juni 2012 10:00