Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier

Studiet kvalifiserer i første rekke for videre faglig virksomhet ved universiteter og høyskoler (i Norge eller i utlandet), og eventuelt til biblioteksarbeid.

Fakultetet har et eget PhD-program i språkvitenskap med spesialiserte tilbud til studenter som ønsker å gjennomføre et prosjekt på PhD-nivå.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. juni 2012 12:25