Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring

Masterstudiet (120 sp) består av masteroppgaven (60 sp), to emner i tekstlesning (til sammen 40 sp) og to teoretiske emner (til sammen 20 sp).

Nedenfor skisseres et forslag til opplegg for en fulltidsstudent (for masteroppgaven angir studiepoeng beregnet arbeidsmengde per semester):

4. semester GERM4190 – Germansk: Masteroppgave (nedlagt)
3. semester GERM4190 – Germansk: Masteroppgave (nedlagt)
2. semester GERM4102 – Germansk: Tekstlesning II (nedlagt) GERM4104 – Germansk: Teori II (nedlagt)
1. semester GERM4101 – Germansk: Tekstlesning I (nedlagt) GERM4103 – Germansk: Teori I (nedlagt)
 10 studiepoeng10 studiepoeng10 studiepoeng

Et utenlandsopphold tidlig i studiet kan i noen tilfelle være hensiktsmessig. Studiepoeng opptjent i utlandet gir uttelling etter gjeldende regler.

Masteroppgaven skal omfatte fra 60 til 100 sider og være et selvstendig vitenskapelig arbeid, fundert på fagfeltets metodiske prinsipper. Den sammenlignende betraktning skal stå sentralt. Masteroppgaven teller 60 studiepoeng.

Studieretningen åpner for deltidsstudier i den forstand at du kan velge å ta mindre enn full arbeidsbyrde hvert semester. Se regler for deltidsstudier m.m. her.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. feb. 2020 16:33