Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du?

Gjennom masterstudiet i italiensk språk vil du skaffe deg inngående kjennskap til italiensk språk både teoretisk og praktisk. Du vil oppøve evnen til kritisk og analytisk tenkning, få innsikt i språkvitenskaplig teori og forskningsmetoder og utvikle og befeste dine språklige ferdigheter. Gjennom masterstudiet og arbeidet med masteroppgaven skal du oppøve evnen til kritisk tenkning og lære å arbeide selvstendig etter vitenskapelige krav med et større prosjekt.

Publisert 6. juni 2012 10:00