Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge denne retningen?

Italiensk studieretning innenfor masterprogrammet for språk tilbyr et spesialisert studium i italiensk språk. Studiet er satt sammen av emner som både sikrer språkvitenskapelig fordypning og styrker studentenes italienskkunnskaper. Sentralt i studiet står arbeidet med masteroppgaven. Masteroppgaven i italiensk språk kan orienteres i en rekke ulike retninger, for eksempel språkstruktur, kontrastiv analyse, fremmedspråkinnlæring, fonologisk variasjon, semantikk og språk og samfunn. Emnet for oppgaven kan hentes fra en hvilken som helst epoke.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 12:27