Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier

En mastergrad i italiensk språk gir kompetanse til å arbeide på mange felt der det er behov for spesialisert kunnskap om italiensk språk: informasjonsarbeid, språklig bearbeiding, forlag og presse, tverrkulturelt arbeid. Den vil også åpne for innretting mot læreryrket gjennom utbygging med PPU-komponent og andre yrker der det er behov for gode italienskkunnskaper.
Fakultetet har et ph.d.-program i språkvitenskap med spesialiserte tilbud til deg som ønsker å gjennomføre et prosjekt på ph.d.-nivå.

Se forøvrig programmets informasjon om jobb og studiemuligheter.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. juni 2012 12:25