Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet

Studieretningen gir mulighet for utenlandsopphold ved flere universiteter. Det arbeides for å gjøre det mulig at inntil 30 poeng som er reservert for emner i italiensk språk, kan avlegges ved ett samarbeidende universitet i utlandet. Dersom studenten ønsker å være to semestre (60 studiepoeng) ved et utenlandsk lærested, kreves det at han eller hun arbeider med masteroppgaven på full tid det ene semesteret, og har fått anvisninger før utreise.

Utvekslingsmuligheter i Italia

Italiensk-miljøet ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk har avtaler med flere italienske utdanningsinstitusjoner gjennom ERASMUS-programmet. En fordel med å reise ut gjennom ERASMUS er at det er knyttet egne stipendordninger til disse avtalene, og at du slipper å betale skolepenger.

Følgende ERASMUS-avtaler anbefales:

  • Università degli Studi di Bologna
  • Università degli Studi di Genova
  • Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'
  • Università degli Studi di Torino

ILOS tilbyr også korte studieopphold og studieopphold over et helt semester ved studiesenteret i Roma.

Andre aktuelle avtaler

Vær oppmerksom på at uansett om du reiser gjennom en av våre avtaler eller på egen hånd trenger du å få godkjent dine delstudier i utlandet for at de skal kunne innpasses i en grad ved Universitetet i Oslo. Informasjon fra Det humanistiske fakultet om delstudier i utlandet, godkjenning av utenlandsk utdanning og om en del mulige studiesteder finner du på denne nettsiden.

For å få vite mer

Har du spørsmål om hvordan utenlandsstudier kan innpasses i graden din, ta kontakt med programkonsulenten ved språkprogrammet.

For mer informasjon om søknadsprosessen, godkjenning og kontaktinformasjon, se UiOs sider om delstudier i utlandet.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 4. juni 2014 11:19