Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Studieretningen hører til programmet

Europeiske språk (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?

Siste beskjeder

Informasjonsmøte for nye masterstudenter:

Torsdag 14. august kl. 10.15-12 i sem. 7 P.A. Munchs hus