Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Studieretningen hører til programmet

Europeiske språk (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?