Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du?

I forhold til irsk i bachelorprogrammene innebærer mastergradsstudiet, i noen grad avhengig av studentens egne valg, en utvidelse, fordypning og spesialisering i keltisk, særlig irsk, språk og filologi ved å gi:

  • oppøving av evne til gjennom aktuell forskning å nærme seg eldre irske tekster på en selvstendig, kritisk og problematiserende måte
  • mulighet for videre fordypning i moderne irsk språk og dets sosiale stilling
  • kjennskap til ett av de andre keltiske språkene (skotsk-gælisk eller walisisk)
Publisert 6. juni 2012 10:00