Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge denne retningen?

Studiet i irsk gir et unikt innblikk i en del problemstillinger som vil bli stadig mer relevante i tiden som kommer:

Minoritetsspråksproblematikk har i Norge vært lite fremme tidligere, men med økt innvandring og en sterkere identitetsfølelse blant tradisjonelle norske minoriteter som samer, skogfinner, kvener og romanifolk, vil studiet av irsk kunne gi en kompetanse som bør bli mer og mer interessant i næringslivet så vel som offentlig forvaltning.

Presset fra engelsk språk er noe som vi nå for alvor begynner å føle, men som de keltiske folkene på de britiske øyer har kjent i godt over tusen år. Derfra kan vi høste viktige erfaringer som er interessante på alle felter der man forvalter det norske språk.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 3. jan. 2017 09:26