Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier

Masterstudiene kvalifiserer deg for oppgaver i arbeidslivet der det er behov for språkkompetanse, først og fremst i offentlig sektor, men også i privat. Mulighetene dine er mange, men en tendens er at kandidater i stor grad arbeider i undervisnings- og forskningsbransjen. Bransjene kandidatene jobber i er imidlertid flere, bl.a. i offentlig forvaltning og administrasjon, forretningsmessig tjenesteyting og i vareproduserende næringer.

Litt avhengig av bakgrunn og interesse viser undersøkelser at kandidatene arbeider med bl.a. undervisning og opplæring, forskning og utredning, ledelse og prosjektarbeid, saksbehandling og administrativt arbeid. Følgelig varierer stillingsbetegnelsene, men uteksaminerte studenter kan fylle alle slags posisjoner - fra lektorer, adjunkter og lærere til førstekonsulenter, rådgivere, konsulenter, forlagsredaktører og oversettere.

Studiet i keltisk språk og litteratur gir et unikt innblikk i en del problemstillinger som vil bli stadig mer relevante i tiden som kommer:

Minoritetsspråksproblematikk har i Norge vært lite fremme tidligere, men med økt innvandring og en sterkere identitetsfølelse blant tradisjonelle norske minoriteter som samer, skogfinner, kvener og romanifolk, vil studiet av irsk kunne gi en kompetanse som bør bli mer og mer interessant i næringslivet så vel som offentlig forvaltning.

Presset fra engelsk språk er noe som vi nå for alvor begynner å føle, men som de keltiske folkene på de britiske øyer har kjent i godt over tusen år. Derfra kan vi høste viktige erfaringer som er interessante på alle arbeidsplasser der man forvalter det norske språk.

Det er ikke bare de konkrete studiene som kan føre deg frem til drømmejobben. Annen erfaring er også viktig. Det tar tid å opparbeide seg erfaring og tilleggskompetanse, så det kan derfor være nyttig å tenke over dette så tidlig som mulig, gjerne allerede i løpet av studietiden. Det er lurt å skaffe seg relevant arbeidserfaring ved siden av studiet. Velg masteroppgave som kan føre deg nærmere drømmejobben, og start gjerne jobbsøkerprosessen før du avslutter utdanningen. Undersøkelser viser at jo tidligere du kommer i gang med dette, jo tidligere kommer du ut i jobb etter endte studier. Engasjer deg også i studiehverdagen gjennom kollokvier, studentforeninger, studentpolitikk osv. På den måten får du erfaringer og nettverk som er nyttig i jobbsammenheng.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. juni 2012 12:26