Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring

Masterstudiet (120 sp) består av:

  • Ett til to emner fra listen over språkprogrammets fellesemner på MA-nivå Emnene velges i samråd med faglærer. Studenten gis også anledning å velge andre språkemner som ikke står på listen over språkprogrammets fellesemner, og til å bytte ut det språklige fellesemnet med et ikke-språklig emne, såfremt dette bygger oppunder arbeidet med masteroppgaven.
  • Dersom tema for masteroppgaven er moderne keltiske språk inngår ett semesters feltarbeid.

Tabellen nedenfor er et forslag til studieløp.

4. semester IRSK4190 – Masteroppgave i keltisk, særlig irsk språk og filologi
3. semester IRSK4190 – Masteroppgave i keltisk, særlig irsk språk og filologi
2. semester IRSK4120 – Walisisk for språkstudenter (nedlagt) eller IRSK4130 – Kontrastiv gælisk (nedlagt) eller emne på IRSK4000-nivå Emne på IRSK4000-nivå Emne på IRSK4000-nivå eller fellesemne fra språkprogrammet
1. semester Emne på IRSK4000-nivå Emne på IRSK4000-nivå Fellesemne fra språkprogrammet
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Første semester skal studenten normalt studere to emner på 4000-nivå, og ett emne på 4000-nivå fra listen over språkprogrammets fellesemner på masternivå Disse skal være med å danne grunnlaget for arbeidet med masteroppgaven.

Andre semester skal studenten normalt studere IRSK4100 – Keltologisk metode (nedlagt) , som skal resultere i en prosjektbeskrivelse av masteroppgaven. I tillegg skal studenten normalt studere enten ett emne på IRSK4000-nivå, eller ett emne på 4000-nivå fra listen over språkprogrammets fellesemner på masternivå, samt IRSK4120 – Walisisk for språkstudenter (nedlagt) eller IRSK4130 – Kontrastiv gælisk (nedlagt) .

Studenten må i løpet av de første to semestrene studere minst to emner på IRSK4000-nivå sammenlagt.

Tredje og fjerde semester skal studenten skrive masteroppgave. Masteroppgaven skrives på engelsk eller norsk. For studenter som vil skrive om moderne irsk språk skal tredje semester brukes til feltarbeid.

Studieretningen åpner for deltidsstudier i den forstand at du kan velge å ta mindre enn full arbeidsbyrde hvert semester. Se regler for deltidsstudier m.m. her.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. feb. 2020 16:33