Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du?

Du skal i løpet av masterstudiet utvide og utdype dine teoretiske kunnskaper om eldre nederlandsk språk og skaffe deg en dypere forståelse for vitenskapelige problemstillinger. Masterstudiet skal samtidig styrke dine ferdigheter i skriftlig og muntlig nederlandsk utover bachelorstudiet.

Arbeidet med masteroppgaven gir deg en oppøving av analytisk evne og ferdighet i å trekke ut relevante opplysninger fra en omfattende kunnskapsmengde.

Publisert 6. juni 2012 10:00