Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge denne retningen?

Masterstudiet i eldre nederlandsk språk behandler emner innenfor eldre nynederlandsk, middelnederlandsk, gammelnederlandsk, evt. sett i sammenheng med andre eldre germanske språk.

Masteroppgaven vil utgjøre en vesentlig del av studiet.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 12:27