Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring

Masterstudiet (120 sp) består av masteroppgaven (60 sp), det obligatoriske emnet NED4101 – Nederlandsk språk: Praktisk nederlandsk med grammatikk (nedlagt) (10 sp), emner innen eldre nederlandsk språk (minimum 30 sp), og inntil 20 sp fellesemner fra masterprogrammet i språk, eller andre relevante emner i et eldre germansk språk etter avtale med veileder.

Nedenfor skisseres et forslag til studieløp for en fulltidsstudent:

4. semester NED4190 – Nederlandsk språk: Masteroppgave (nedlagt)
3. semesterNederlandsk språkemne eller valgfritt eldre germansk språk eller fellesemne fra språkprogrammet NED4190 – Nederlandsk språk: Masteroppgave (nedlagt)
2. semesterNederlandsk språkemneValgfritt eldre germansk språk eller fellesemne fra språkprogrammet NED4190 – Nederlandsk språk: Masteroppgave (nedlagt)
1. semester NED4101 – Nederlandsk språk: Praktisk nederlandsk med grammatikk (nedlagt) (obligatorisk) NED4102 – Nederlandsk språk: Språkhistorie (nedlagt) (obligatorisk)
 10 studiepoeng10 studiepoeng10 studiepoeng

I første semester tas de obligatoriske emnene NED4101 – Nederlandsk språk: Praktisk nederlandsk med grammatikk (nedlagt) (10 sp) og emnet NED4102 – Nederlandsk språk: Språkhistorie (nedlagt) (20 sp).

Andre semester vil bestå av et emne i eldre nederlandsk språk (10 sp), et emne i et valgfritt eldre germansk språk etter avtale med veileder, eller et fellesemne fra språkprogrammet (10 sp) samt at du begynner på masteroppgaven.

I tredje semester tar du enten et emne i eldre nederlandsk språk (10 sp), et emne i et valgfritt eldre germansk språk (10 sp) eller et fellesemne fra språkprogrammet (10 sp), og fortsetter arbeidet med masteroppgaven.

Arbeidet med masteroppgaven fullføres i siste semester.

Følgende nederlandskemner blir tilbudt:

Et utenlandsopphold ved et belgisk eller nederlandsk universitet i en tidlig fase av masterstudiet anbefales sterkt. Studiepoeng opptjent i utlandet gir uttelling etter gjeldende regler. Masteroppgaven skal omfatte fra 60 til 100 sider og være et selvstendig vitenskapelig arbeid.

Masteroppgaven skrives på nederlandsk og teller 60 studiepoeng.

Studieretningen åpner for deltidsstudier i den forstand at du kan velge å ta mindre enn full arbeidsbyrde hvert semester. Se regler for deltidsstudier m.m. her.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. feb. 2020 16:33