Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Søknadsfrist og opptak

Studieretningen tar ikke opp nye studenter fra høsten 2011.

Søkere som ønsker å søke opptak til en master i nederlandsk språk, kan gjøre dette via den nye studieretningen Nederlandsk litteratur og språk på Program for litteraturstudier.