Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du?

Studiet gjev ei teoretisk forståing av norsk og nordiske språk, korleis dei er bygde opp, korleis dei blir brukte i ulike samanhengar, korleis dei endrar seg, og kva vilkåra er for endring og bruk av språk i Norden og allment. Gjennom masterstudiet øver du også opp evna til kritisk tenking og sjølvstendig vitskapleg arbeid.

Publisert 6. juni 2012 10:00