Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge denne retningen?

Studieretningen videreføres under masterprogrammet Nordiske studier.

Masterstudiet kombinerer studium av norsk språk og nordisk og allmenn språkvitskap gjennom ulike vitskaplege tilnærmingsmåtar.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 12:28