Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Søknadsfrist og opptak

Søkjarar frå Norden og søkjarar med permanent opphaldstillatelse i Noreg

  • Siste søknadsfrist til studieretninga i nordisk språk var 15. oktober 2010. Studieretninga føres vidare under masterprogrammet i nordiske studium, med søknadsfrist 15. april 2011(informasjon kjem).

Studiekode

185-1430(NORS)

Opptakskrav

Spesielle opptakskrav

  • bachelorgrad med 80-gruppe i nordisk, særleg norsk språkvitskap
  • cand.mag.-grad i nordisk, særleg norsk språk og litteratur
  • tilsvarande utdanning frå andre universitet og høgskolar

Søkjarar må ha gjennomsnittskarakter C eller betre i 80-gruppa for å få opptak til masterstudiet.

Søkjarar med mellomfag frå gammal studieordning må ha 2,7 i gjennomsnitt eller bedre i mellomfagstillegget.

Studentar som kjem frå andre utdanningsinstitusjonar enn UiO, kan takast opp til masterstudiet under føresetnad av at dei har ei utdanning som tilsvarar den som krevst av studentar frå UiO for opptak til denne studieretninga. Dette betyr at den faglege hovudvekta i ein ekstern eksamen må være innanfor dei same fagområda som denne studieretninga i dette programmet har.

Rangering av søkere

Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen.

Hvis du allerede har oppnådd graden master ved UiO vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram eller studieretning innen det samme fagområdet på nytt.

Godkjenning av tidligere utdanning

Om du har eksamenar som er avlagde ved ein annan studiestad enn Universitetet i Oslo i opptaksgrunnlaget, kan du søkje om å få dette innpassa i graden din. Les meir om innpassing av norsk utdanning og innpassing av utdanning frå utlandet i studieprogramma ved Det humanistiske fakultet.