Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet

Studentar på masterprogrammet i nordisk, særleg norsk språkvitskap, kan etter førehandsgodkjenning av fagleg relevant utdanning studere ved eit utanlandsk universitet omfatta av UiO sine avtalar. Inntil eitt semesters studium kan godkjennast som del av masterstudiet.

Avtalar ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium

ILN har ei rekkje avtaler som vert anbefalt for masterstudentar i nordisk, særleg norsk, språkvitskap. Sjå oversikt over ILN sine avtalar her.

Andre avtalar

  • Du har jamvel moglegheit til å gjennomføre opphald utanlands på eige initiativ.

Vær merksam på at om du reiser gjennom ein av våre avtalar eller på eiga hand, treng du å få godkjend dine delstudium i utlandet for at dei skal kunne innpassast i ei grad ved Universitetet i Oslo.

Meir informasjon


For meir informasjon om korleis du søker, godkjenning og kontaktinformasjon, se UiO sine sider om delstudium i utlandet.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 1. apr. 2014 14:32