Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du?

Studieretningen gir en forholdsvis spesialisert utdannelse som skal utvikle kompetanse til å fortolke og formidle norrøn litteratur, historiske kildetekster og andre aktstykker på norrønt språk, samt generell kompetanse i norrøn språkvitenskap. Det legges særlig vekt på å utvikle evnen til selvstendig forskning innen fagområdet.

Publisert 6. juni 2012 10:00