Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge denne retningen?

Med denne studieretningen vil vi utdanne spesialister i norrøn filologi. Norrønfilologens fremste oppgave er å lese, fortolke norrøne kildetekster og gjøre dem tilgjengelige for et moderne allment publikum og for forskere. Filologen må kjenne den norrøne litteraturen, kunne språket og må dessuten ha god kjennskap til det samfunn og den kultur tekstene har blitt til i. Studiet inneholder derfor både språklige og litterære emner. Kulturhistorie med emner som mytologi, litteraturhistorie og skriftkultur vektlegges. Et viktig element er også filologisk teori og metode, særlig tekstkritikk.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 3. jan. 2017 09:25