Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier

Studieretningen retter seg særlig mot forskning eller forskningsrelaterte yrker og arkivfag. Det er behov for denne kompetansen innen arkivverket, ved fagbiblioteker og museer. Denne sjeldne kompetansen er også nødvendig for andre som driver med formidling av middelalderkultur, som forlag, kringkasting og presse.

Fakultetet har et eget PhD-program i språkvitenskap med spesialiserte tilbud til deg som ønsker å gjennomføre et prosjekt på PhD-nivå.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. juni 2012 12:26