Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring

Studieløpet vil bestå av følgende elementer:

Masteroppgaven kan ha språkvitenskapelig eller litteraturvitenskapelig profil, og et omfang på 80 til 100 sider. Oppgaven kan også være et tekstkritisk eller edisjonsfilologisk arbeid med norrønt materiale. Omfanget kan da være noe større.

4. semester NFI4190 – Masteroppgave i norrøn filologi
3. semester Valgfritt emne NFI4190 – Masteroppgave i norrøn filologi
2. semester Valgfrie emner NFI4190 – Masteroppgave i norrøn filologi
1. semester NFI4103 – Norrøn filologi (nedlagt) NFI4104 – Filologisk teori og metode (nedlagt) Valgfritt emne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatorisk grunnemner:

Til sammen 20 studiepoeng.

Valgfrie emner:

Studieretningen åpner for deltidsstudier i den forstand at du kan velge å ta mindre enn full arbeidsbyrde hvert semester. Se regler for deltidsstudier m.m. her.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. feb. 2020 16:33