Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge denne retningen?

Studieretningen videreføres under masterprogrammet Nordiske studier.

Mastergraden i norsk som andrespråk er et videregående studium av flere av emnene til bachelorgraden i norsk som andrespråk, bl.a. temaer kjent fra emnene om tospråklighet, norsk språkkunnskap og språkbruk i et andrespråksperspektiv, andrespråkstilegnelse og andrespråkslæring.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 12:28