Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier

Mastergraden i norsk som andrespråk gir grunnlag for forsknings- og utredningsoppgaver av spørsmål, særlig av språklig art, knyttet til den flerspråklige situasjon i Norge. Utdannelsen vil også være egnet for ulike yrker som er relatert til administrasjon, undervisning og rådgiving innen norsk som andrespråk.

Fakultetet har et eget PhD-program i språkvitenskap med spesialiserte tilbud til studenter som ønsker å gjennomføre et prosjekt på PhD-nivå.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. juni 2012 12:26