Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring

Du skal utføre et selvstendig arbeid (en masteroppgave) på 60 studiepoeng. De resterende 60 studiepoengene oppnås gjennom tre obligatoriske emner og tre valgfrie emner.

Følgende emner er obligatoriske:

De tre valgfrie emnene kan hentes blant disse masteremnene (foreløpig er det bare tre emner å velge blant, men fagmiljøet jobber med å finne flere emner som kan brukes):

Du kan også velge blant emner fra andre studieretninger på språkprogrammet, hvis det er relevant for mastergradsoppgaven. Disse velges i samråd med faglærer. Kontakt også studiekonsulent eller programkonsulent.

Det er ikke sikkert alle emnene tilbys hvert semester. Noen av emnene bygger på emner på 2000-nivå og forutsetter disse eller at du har tilsvarende kunnskaper.

Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid med et omfang tilsvarende 60 studiepoeng. Det anbefales at studentene starter med denne i annet semester.

4. semester NOAS4190 – Masteroppgave i norsk som andrespråk
3. semester Valgfritt emne NOAS4190 – Masteroppgave i norsk som andrespråk
2. semester Valgfritt emne LING4101 – Språkvitenskapens vitenskapsteori NOAS4190 – Masteroppgave i norsk som andrespråk
1. semester LING4140 – Språkvitenskapelig metode Valgfritt emne NOAS4101 – Andrespråksforskning i faghistorisk lys
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studieretningen åpner for deltidsstudier i den forstand at du kan velge å ta mindre enn full arbeidsbyrde hvert semester. Se regler for deltidsstudier m.m. her.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. feb. 2020 16:33