Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet

Deler av undervisningen kan gis på engelsk ved behov. Dette vil gjøre det mulig for utenlandske studenter å ta deler av mastergraden innenfor masterlinjen norsk som andrespråk. Opphold ved utenlandske læresteder kan inngå i studiet etter søknad og individuell vurdering.

Utvekslingsavtaler ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

ILN har en rekke utvekslingsavtaler. Se oversikt over avtalene her.

Andre avtaler

Vær oppmerksom på at uansett om du reiser gjennom en av våre avtaler eller på egen hånd trenger du å få godkjent dine delstudier i utlandet for at de skal kunne innpasses i en grad ved Universitetet i Oslo. Informasjon fra Det humanistiske fakultet om delstudier i utlandet, godkjenning av utenlandsk utdanning og om en del mulige studiesteder finner du på denne nettsiden.

For å få vite mer

Har du spørsmål om hvordan utenlandsstudier kan innpasses i graden din, ta kontakt med programkonsulenten ved språkprogrammet.

For mer informasjon om søknadsprosessen, godkjenning og kontaktinformasjon, se UiOs sider om delstudier i utlandet.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 1. apr. 2014 14:32