Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge denne retningen?

Dette programmet er under utfasing og tar ikke opp nye studenter, men vil videreføres under et nytt masterprogram ved navn Europeiske språk.

Denne beskrivelsen gjelder for studenter med opptak fra og med høsten 2011.

Hva skjer når en tekst overføres fra ett språk til et annet? Hvorfor er det viktig å kunne vurdere oversettelser?

Det finnes ulike typer tekster – romaner, dikt, drama, film, videospill, computerprogram, faglitteratur – og oversettelsen av dem representerer forskjellige prosesser og utfordringer.

På denne studieretningen arbeider du teoretisk og praktisk med oversettelse til norsk fra engelsk, fransk, tysk eller russisk.

Du utvikler din oversetterfaglige plattform ved å ta emner innen translatologi, språk-, litteratur- og kulturstudier. En del av undervisningen gis av profesjonelle oversettere og translatører.

Du oversetter både sakprosa og skjønnlitterære tekster som kommenteres av dine medstudenter, i tradisjonelle klasserom og på nett. Sentralt står arbeidet med masteroppgaven. I samråd med faglærer bestemmer du om den skal være litterært eller språklig orientert.

Du velger:

  • enten en masteroppgave på 30 studiepoeng som består av en oversettelse av en litterær tekst (novelleformat), med en teoretisk problemstilling tilknyttet oversettelsen. Du konsentrerer deg om oppgaven i fjerde semester.
  • eller en masteroppgave på 60 studiepoeng som er viet problemstillinger innen kontrastive, produkt- eller prosessorienterte tekststudier på grunnlag av litterære eller allmennspråklige tekster. Du konsentrerer deg om oppgaven i tredje og fjerde semester.

Studieretningen er unik i Norge og tilbys kun ved Universitetet i Oslo. Den er bl.a. et tilbud for deg som tar sikte på å bli oversetter eller som allerede jobber som oversetter, men som ønsker mer faglig kompetanse innen feltet.

Med en mastergrad i Oversettelsesstudier har du mulighet til å kvalifisere deg for forskning.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. des. 2014 15:55