Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Oversettelsesstudier (for studenter med opptak høsten 2010 og tidligere) (studieretning)

Studieretningen hører til programmet

Europeiske språk (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?