Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du?

Gjennom masterstudiet i oversettelsesstudier vil du skaffe deg innsikt i oversettelsesteori, og du vil tilegne deg det nødvendige begrepsapparatet til å tilnærme deg ulike typer oversettelsesproblemer vitenskapelig.

Gjennom studiet skal du utvikle en reflektert lingvistisk forståelse og få kompetanse til å sette deg inn i relevante problemstillinger for translatologisk forskning. Du får erfaring med praktisk oversettelse, i hovedsak fra fremmedspråket til norsk, og du får et grunnlag for å kunne evaluere oversettelser.

Studiet gir et godt grunnlag for å utvikle en videre spisskompetanse for oversettelse innen spesifikke fagfelt eller for forskning innen kontrastiv lingvistikk eller translatologi.

Gjennom masterstudiet og arbeidet med masteroppgaven skal du oppøve evnen til kritisk og analytisk tenkning og lære å arbeide selvstendig etter vitenskapelige krav med et større prosjekt.

Publisert 6. juni 2012 10:00