Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge denne retningen?

Studieretningen Oversettelsesstudier innenfor masterprogrammet for språk tar for seg både teoretiske og praktiske aspekter ved oversettelse. Studentene velger å fordype seg i oversettelse fra engelsk, tysk eller fransk til norsk, med hovedvekt på studier av oversettelse av sakprosatekster.

Studiet er satt sammen av emner som både sikrer språkvitenskapelig og translatologisk fordypning, og styrker studentenes språkkunnskaper og deres kompetanse i fremmedspråket. Sentralt i studiet står arbeidet med masteroppgaven.

Undervisningsspråk vil være engelsk, fransk, tysk eller norsk på de respektive emner.

Målgruppe for studiet
Det søkes om opptak til studieretningen via SøknadsWeb, med søknadsfrist 15.april. Studiet retter seg mot søkere med en bachelorgrad i engelsk, fransk eller tysk språk (eller tilsvarende) eller bachelorgrad i oversettelse. I tillegg må studentene ha norsk morsmålskompetanse ettersom studiet ikke gir opplæring i norsk. Studiet er også et tilbud til personer som jobber som oversettere, og som ønsker å skaffe seg mer faglig kompetanse innen feltet. Søkere må ha minst C i snittkarakter innenfor sin fordypning, men opptakskravene kan settes høyere avhengig av antall søkere.

Studiet fører frem til graden Master i språk - studieretning oversettelsesstudier.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 12:27