Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier

Jobb

Masterstudiene i språk kvalifiserer deg for oppgaver i arbeidslivet der det er behov for språkkompetanse, først og fremst i offentlig sektor men også i privat. Bransjene språkkandidatene jobber i er imidlertid flere, bl.a. i offentlig forvaltning og administrasjon, forretningsmessig tjenesteyting og i vareproduserende næringer.

Studiet gir deg et godt grunnlag for å jobbe med oversettelse og for å utvikle en videre spisskompetanse for oversettelse innen spesifikke fagfelt. Studiet møter dermed arbeidsmarkedets store behov for kvalifiserte oversettere.


Forskerutdanning

Med fullført masterstudium har du mulighet for å kunne søke på Det humanistiske fakultets forskerutdanning i språk som leder frem til graden philosophiae doctor (forkortet ph.d.).


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. juni 2012 12:26