Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring

Masterstudiet på 120 studiepoeng består av:

  • en emnegruppe på 60 studiepoeng
  • en masteroppgave på 60 studiepoeng.

Tabellen under er et forslag til studieløp for studieretningen Oversettelsesstudier:

4. semesterMasteroppgave
3. semesterMasteroppgave
2. semester TRANS4102 – Oversettelse som studieobjekt: Pragmatiske og lingvistiske forskningsmetoder Emne i språk i engelsk, fransk eller tyskEmne i oversettelse i engelsk, fransk eller tysk. Eller et valgfritt emne.
1. semester TRANS4101 – Oversettelsesteori (nedlagt) Emne i kulturkunnskap i engelsk, fransk eller tyskEmne i oversettelse i engelsk, fransk eller tysk. Eller et valgfritt emne.
 10 studiepoeng10 studiepoeng10 studiepoeng

Emnedelen

Emnene du tar skal på forskjellig vis støtte opp under arbeidet med masteroppgaven. Studieløpet må bestå av 20 sp (2 emner) som omhandler oversettelsesteori, et emne som omhandler oversettelse innen fremmedspråket studenten velger å fordype seg i (engelsk, fransk eller tysk), et kulturkunnskapsemne, et språklig emne innen det valgte fremmedspråket (engelsk, fransk eller tysk) og et valgfritt emne fra listen nedenfor.

Obligatoriske emner:

Studentene velger i tillegg:

Valgfrie emner (det velges ett emne av følgende):


Masteroppgaven

Masteroppgaven (under opprettelse) påbegynnes normalt i studiets tredje semester og ferdigstilles i løpet av fjerde semester. Oppgaven er et selvstendig arbeid over et emne valgt i samråd med faglærer. I tillegg til teoretiske drøftinger og undersøkelser av oversettelser skal den inneholde en oversettelse av en viss lengde. Oppgaven skrives på norsk eller på fremmedspråket og har et omfang på 70-100 sider (à 2300 tegn).

Studieretningen åpner for deltidsstudier i den forstand at du kan velge å ta mindre enn full arbeidsbyrde hvert semester. Se regler for deltidsstudier m.m. her

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. feb. 2020 16:33