Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet

Som student ved Universitetet i Oslo har man mange muligheter til å ta deler av studiene ved et utenlandsk universitet. Generell informasjon om utvekslingsmulighetene ved UiO finner du fra nettsiden delstudier i utlandet

Studieretningen gir mulighet for utenlandsopphold ved flere universiteter, og det finnes en rekke utvekslingsmuligheter som kan benyttes.

Avtaler for franskstudenter

Fransk-miljøet ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk har avtaler med flere franske utdanningsinstitusjoner gjennom ERASMUS-programmet. En fordel med å reise ut gjennom ERASMUS er at det er knyttet egne stipendordninger til disse avtalene, og at du slipper å betale skolepenger.

Følgende ERASMUS-avtaler anbefales:

 • Université de Caen Basse-Normandie
 • Université de la Réunion
 • Université de Metz
 • Université de Paris VII Denis Diderot
 • Université de Toulouse II - Le Mirail
 • Université Grenoble III Stendhal
 • Université Paris IV Sorbonne
 • Université Paris X Nanterre

Det er også mulig å følge oversetterutdannelse på masternivå ved Ecole Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs (ESIT) i Paris, og få dette integrert i mastergraden som likeverdig med 60 sp. emner. Det vil følgelig bare være masteroppgaven som gjenstår etter utenlandsoppholdet.

ILOS tilbyr også korte studieopphold og studieopphold over et helt semester ved studiesenteret i Caen.

Avtaler for engelskstudenter

UiOs avtaler med prioriterte plasser for engelskstudenter:

 • Montana State University
 • McGill University
 • University of Alberta
 • University og New South Wales
 • Macquarie University
 • University of Sidney

ILOS tilbyr også korte studieopphold og studieopphold over et helt semester ved studiesenteret i York.

Avtaler for tyskstudenter

Tysk-miljøet ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk har avtaler med flere tyske utdanningsinstitusjoner gjennom ERASMUS-programmet. En fordel med å reise ut gjennom ERASMUS er at det er knyttet egne stipendordninger til disse avtalene, og at du slipper å betale skolepenger.

Følgende ERASMUS-avtaler anbefales:

 • Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau
 • Georg-August-Universität Göttingen
 • Otto-Friedrich-Universität Bamberg
 • Philipps-Universität Marburg
 • Universität Duisburg-Essen
 • Universität Leipzig
 • Universität Augsburg

ILOS tilbyr også korte studieopphold og studieopphold over et helt semester ved studiesenteret i Kiel.

Andre avtaler

Vær oppmerksom på at uansett om du reiser gjennom en av våre avtaler eller på egen hånd trenger du å få godkjent dine delstudier i utlandet for at de skal kunne innpasses i en grad ved Universitetet i Oslo. Informasjon fra Det humanistiske fakultet om delstudier i utlandet, godkjenning av utenlandsk utdanning og om en del mulige studiesteder finner du på denne nettsiden.

For å få vite mer

Har du spørsmål om hvordan utenlandsstudier kan innpasses i graden din, ta kontakt med programkonsulenten ved språkprogrammet.

For mer informasjon om søknadsprosessen, godkjenning og kontaktinformasjon, se UiOs sider om delstudier i utlandet.


Slik gjør du det

 • Alle utvekslingsavtaler
 • Søknadsfrister og hvordan du søker
 • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 4. juni 2014 10:53