Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Retorikk og språklig kommunikasjon (studieretning)

OBS! Tar ikke opp nye studenter. Studieretningen videreføres under masterprogrammet Nordiske studier.

Studieretningen hører til programmet

Europeiske språk (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?