Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du?

På studieretningen retorikk og språklig kommunikasjon får du viderekommen kompetanse innen særlige temaer fra moderne retorisk vitenskap, og du vil kunne fordype deg i én teksthistorisk periode. Gjennom arbeidet med masteroppgaven får du anledning til å kople retorisk teori med praktisk tekstanalyse. Samtidig som retorikkstudiet gir rom for en praktisk interesse for å skape gode tekster og bedre kommunikasjon, har studiet en akademisk forankring i humanistiske perspektiver som skiller det fra bransjerettede utdannelser i journalistikk, reklame og informasjonsarbeid.

Publisert 6. juni 2012 10:00