Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge denne retningen?

OBS! Tar ikke opp nye studenter. Studieretningen videreføres under masterprogrammet Nordiske studier.

Kunnskap om retorikk på masternivå gir et godt grunnlag for inngående forståelse av forholdet mellom tekst og samfunn, og er nyttig for den som skal utforme tekster og veilede andre, enten det dreier seg om skriftlige papirtekster, sammensatte nettpublikasjoner eller muntlig kommunikasjon. Slik kunnskap er både anvendelig og etterspurt i stadig større deler av yrkes- og samfunnslivet. I tillegg til arbeidet med masteroppgaven med tilhørende avhandlingsseminar og en grundig gjennomgang av retorikkens vitenskapsteori, tilbyr studieretningen skiftende fordypningsemner innen særlige retoriske temaer og teksthistoriske perioder.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 12:27