Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier

Studieretningen gir et godt kunnskapsgrunnlag for den som ønsker å arbeide med informasjon og kommunikasjon, både i offentlig og privat sammenheng. I skolen er retorikk og tekstkunnskap blitt viktige temaer i flere fag. Innen stadig større deler av yrkes- og samfunnslivet for øvrig erkjennes det at retorikk og språklig kommunikasjon er en nøkkelkompetanse, ikke bare for å få til mer effektiv informasjon og påvirkning, men like mye for å bedre kommunikasjonen innad og utad i en tid hvor både varer og tjenester blir vurdert ut fra hvilke verdier de kommuniserer. Retorisk kompetanse er særlig aktuell i medie- og forlagsvirksomhet, men trengs allment både blant ledere og andre ansatte i en rekke funksjoner, ikke minst informasjonsmedarbeidere, kommunikasjonsrådgivere, opplæringsansvarlige og ansatte i personalavdelinger.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 18. juni 2012 19:59