Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring

Du skal utføre et selvstendig arbeid (en masteroppgave) på 60 studiepoeng. Det anbefales at du starter arbeidet med masteroppgaven i andre semester. De resterende 60 studiepoengene oppnås gjennom fire obligatoriske og to valgfrie emner.

Følgende emner er obligatoriske:

I tillegg skal du avlegge eksamen i to av følgende valgfrie masteremner:

For oppmelding til MEVIT-emnene må Institutt for medier og kommunikasjon kontaktes.

Du kan også velge blant emner fra andre studieretninger på språk- eller litteraturprogrammet hvis det er relevant for masteroppgaven. Disse velges i samråd med faglærer. Du må også kontakte studiekonsulent eller programkonsulent.

4. semester RETKOM4190 – Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon
3. semesterValgfritt emne RETKOM4190 – Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon
2. semester RETKOM4110 – Metoder i tekst- og kommunikasjonsforskning RETKOM4103 – Teksthistorisk epokestudium innen retorikk og språklig kommunikasjon (nedlagt) RETKOM4190 – Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon
1. semester RETKOM4101 – Vitenskapsteoretisk studium innen retorikk og språklig kommunikasjon RETKOM4102 – Retorisk fordypningsemne A Valgfritt emne
 10 studiepoeng10 studiepoeng10 studiepoeng

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. juni 2012 13:23