Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Søknadsfrist og opptak

Siste søknadsfrist for studieretningen retorikk og språklig kommunikasjon var 15. oktober 2010. Studieretningen videreføres under det nye masterprogrammet i nordiske studier (mer informasjon kommer).

Studiekode

185-2429(RETKOM)

Opptakskrav

Spesielle opptakskrav

For å bli tatt opp på mastergradsstudiet må du ha følgende bakgrunn:

1. Bachelorgrad med 80-gruppe i retorikk og språklig kommunikasjon
2. Bachelorgrad med 80-gruppe i lingvistikk, oversettelse, nordisk, særlig norsk, språk eller et fremmedspråk pluss 40-gruppen i moderne retorikk og språklig kommunikasjon eller tilsvarende.
3. Bachelorgrad med 80-gruppe i allmenn litteraturvitenskap, litteraturformidling, nordisk, særlig norsk, litteratur eller et annet språks litteratur pluss 40-gruppen i moderne retorikk og språklig kommunikasjon eller tilsvarende.
4. Bachelorgrad med 80-gruppe i medievitenskap

For UiO-studenter: Emnene i 40-gruppen i moderne retorikk og språklig kommunikasjon kan også være valgt som frie emner for å gi grunnlag for opptak sammen med en 80-gruppe i språk eller litteratur.

Studieretningen er åpen for studenter med forskjellig fagbakgrunn.

Det kreves minst gjennomsnittskarakteren C i 80-gruppen i retorikk og språklig kommunikasjon eller i 40-gruppa i moderne retorikk og språklig kommunikasjon pluss de siste 40 avlagte studiepoengene i 80-gruppa, eller i fordypningen det søkes opptak på grunnlag av.

Rangering av søkere

Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen.

Hvis du allerede har oppnådd graden master ved UiO vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram eller studieretning innen det samme fagområdet på nytt.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.