Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du?

Studiet sikrer en fordypning i spansk språk, språkteori og -historie. Studiet gir mulighet for en bred orientering med hensyn til fordypningstema, epoker og geografi, eller en spesialisering. Temagruppe C (Iberormansk filologi) gir muligheten til å orientere seg videre innen for eksempel et sammenhengende geografisk område som den Iberiske halvøy eller Latin-Amerika.

Masteroppgaven skal gi studenten en spesialisert retning innen studiet som skissert ovenfor. Arbeidet med oppgaven gir deg også en innføring i anvendelsen av vitenskapelig metode.

Publisert 6. juni 2012 10:00