Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge denne retningen?

Dette programmet er under utfasing og tar ikke opp nye studenter, men vil videreføres under et nytt masterprogram ved navn Europeiske språk.

Spansk studieretning innen masterprogrammet for språk innebærer et spesialisert studium i spansk språk.

Studiet er satt sammen av emner som både sikrer språkvitenskapelig fordypning og styrker studentenes spanskkkunnskaper.

Sentralt i studiet står arbeidet med masteroppgaven. Masteroppgaven kan orienteres i en rekke ulike retninger, for eksempel innen språkstruktur, språk og kultur eller iberoromansk filologi.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 28. okt. 2019 10:48