Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring

For å oppnå en mastergrad i spansk språk tar du 120 studiepoeng: 60 studiepoeng i masteremner i tillegg til masteroppgaven på 60 studiepoeng.

IBER4106 – Særemner i portugisisk eller spansk språk (videreført) er obligatorisk og tas i 2. semester. Her skriver du blant annet en prosjektskisse til masteroppgaven. Skal du på utveksling det semesteret prosjektskissen skal leveres, må du ta kontakt med studiekonsulenten.

SPA4101 – Spansk språkhistorie og vulgærlatinske tekster (nedlagt) er obligatorisk hvis du har ingen eller kun 5 sp språkhistorie fra bachelornivå (f.eks SPA2103 – Spansk språkhistorie A (videreført)), men ikke hvis du har 10 sp språkhistoriske emner (f.eks både SPA2103 – Spansk språkhistorie A (videreført) og SPA3103 – Spansk språkhistorie B (videreført)). 

I tillegg kan du ta opptil 10 sp innen spanskspråklig litteratur, og opptil 20 sp fra språkprogrammets fellesemner. Følgende skjema må fylles ut og sendes studiekonsulenten hvis du ønsker å få godkjent et masteremne som ikke inngår i språkprogrammets fellesemner.

Masteroppgaven opptar 60 studiepoeng og skal være på ca. 80 til 100 sider. Oppgaven skal skrives på spansk.


Studieløp:

4. semester SPA4193 – Masteroppgave i spansk språk
3. semester SPA4193 – Masteroppgave i spansk språk
2. semester IBER4106 – Særemner i portugisisk eller spansk språk (videreført)
eller
studier i Spania eller Latin-Amerika

Språkemne ved UiO
eller
studier i Spania eller Latin-Amerika
 

Språkemne ved UiO
eller
studier i Spania eller Latin-Amerika
1. semester SPA4101 – Spansk språkhistorie og vulgærlatinske tekster (nedlagt) / språkemne Språkemne Språkemne eller litteraturemne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner:

Språkemner (10 studiepoeng):

Emner med ordinær undervisning:

Leseemner (manuelt opptak via studiekonsulent):

Litteraturemner (10 studiepoeng):

Emner med ordinær undervisning:

Leseemner (manuelt opptak via studiekonsulent):

 

Evalueringsformene vil variere mellom f.eks. skoleeksamen, muntlig eksamen og hjemmeeksamen.

Du forventes å ta 30 studiepoeng i semesteret. Hvis du planlegger å studere deltid, ta permisjon eller å søke om utsatt studiestart, kontakter du programkonsulenten. Retningslinjer for deltid, permisjon og utsatt studiestart

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 17. okt. 2012 11:50 - Sist endret 28. okt. 2019 10:49