Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet

Et utenlandsopphold er din mulighet til å investere i unik kompetanse for ditt fagfelt. Gjennom et semester i Spania eller Latin-Amerika kan du samle stoff til masteroppgaven din, videreutvikle språkkunnskapene dine, og få kontaktnettverk og internasjonal erfaring.

Når kan du dra?

Vi anbefaler at du studerer i Spania eller Latin-Amerika i andre semester av masterstudiet. Emner i spansk språk vil kunne godkjennes som valgfrie emner og som erstatning for det ellers obligatoriske IBER4106. Det er viktig at du da skriver en prosjektskisse for masteroppgaven og sender den til studiekonsulenten innen medio mai.

Du kan også gjennomføre utenlandsopphold i semesterene du jobber med masteroppgaven, i samråd med veilederen din.

Hvor kan du reise?

I tillegg kan du finne utvekslingsavtaler i de fleste hovedsteder og store byer i Spania og Latin-Amerika på UiOs sentrale nettsider om delstudier i utlandet.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 3. juli 2014 10:02