Informasjon til nye studenter høsten 2020

STV4020A er det første emnet dere møter på masterprogrammet og er hva dere vil bruke 2/3 av høstsemesteret på. Emnet starter med regulær undervisning allerede i uke 33 og vil stort sett følge en rytme med tre ukentlige forelesninger. Omtrent halvveis i forelesningsløpet (uke 37) følger du seminarer hvor du skoleres i statistikkprogrammet R, med påfølgende kvalifiseringsprøve. Uken etter gis du mulighet til videre fordypning i R eller introduksjon til programvaren NVivo, som er egnet for analyse av kvalitative data. Senere i løpet skal du følge skisseseminarer, som er tilegnet hjemmeoppgaven du skal skrive i kurset. Eksamen i STV4020A er satt sammen av hjemmeeksamen (3.11.) og hjemmeoppgaven (levering 6.11.). 

 

Masterstudiet skal være en arena for vekst og trivsel, både faglig og menneskelig, og et førstesemester med forelesninger og seminarer i Zoom er ikke det enkleste utgangspunktet. Vi som underviser skal gjøre vårt aller ytterste for å skape et så godt læringsmiljø som mulig under omstendighetene. Før vi starter opp i uke 33 bør du sette deg godt inn i undervisningskalender og øvrig informasjon som gis på semestersiden. Her finner du også filmsnutter med smakebiter på noen av de sentrale temaene i kurset. Ta en titt på dem!

 

Vi gleder oss stort til å møte dere alle sammen i august! Inntil da, dersom noe knyttet til kurset er uklart for deg, ta kontakt med emneansvarlig Øivind Bratberg 

 

 

Publisert 3. juli 2020 10:17 - Sist endret 3. juli 2020 10:33