Informasjon og tips til deg som skal levere masteroppgave høst 2020

Info og tips til deg som skal levere masteroppgåve høst 2020

 • Frist for innlevering er 16.november kl. 14:00
 • Oppgaven skal du levere digitalt i Inspera og Studentweb (DUO)
 • Innleveringsmapper åpner 1.oktober
 • Sensurfrist er 8 uker
 • Justerende muntlig i desember/januar
 • Du får endelig karakter etter justerende muntlig
 • Begrunnelse gis muntlig rett etter at karakter er satt (rett etter justerende muntlig)

 

Her får du informasjon

Viktige informasjonssider:

Informasjonskanaler (fra institutt til student):

 • Kullrom i Canvas  / beskjedfeltet på programsiden 
 • Hasterbeskjeder blir gitt på e-post

Spørsmål eller tilbakemeldinger (fra student til institutt)?

Hvordan blir masteroppgaven bedømt?

 • Nasjonale retningslinjer og sjekkliste for sensor (sensorveiledning)
  • Lenket opp på emnesiden STV4992 under Eksamen
  • Sendes sensorene
 • Helhetsinntrykk - vurderingsdimensjoner:
  • Problemstilling
  • Forankring i faglitteratur
  • Analytisk ramme
  • Forskningsdesign og metodebruk
  • Analyse
  • Presentasjon
 • Sensorene tar hensyn til koronasituasjonen og at studenter ikke har/har hatt begrenset tilgang til ressurser.

Generelle tips:

 

Publisert 14. sep. 2020 12:31 - Sist endret 14. sep. 2020 12:31