Stabiliseringskoordinator

Ingebjørg Finnbakk jobber for FN i Kongo

Foto: Privat

 

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg søkte en jobb som jeg i utgangspunktet ikke var kvalifisert for. Stillingen krevde fem års arbeidserfaring, men jeg ønsket at de skulle huske navnet mitt dersom jeg kom til å søke igjen senere. I etterkant ble jeg kontaktet for en uformell kaffe og et påfølgende intervju. De bestemte seg for å satse på meg, og jeg fikk jobben.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

I tillegg til at jeg har en mastergrad i statsvitenskap med et tungt metodefokus, er jeg overbevist om at det er mine aktiviteter utenfor studiene som var utslagsgivende. Som tyveåring dro jeg alene til Øst-Kongo for å jobbe på et senter for reintegrering av barnesoldater og voldatte kvinner. Jeg skrev masteroppgaven i samarbeid med Peace Research Institute Oslo. Da gjorde jeg feltarbeid i Øst-Kongo alene.

Jeg hadde også erfaring som praktikant for FNs befolkningsfond i Kinshasa. Dette oppholdet var avgjørende i og med at det ga meg erfaring fra FN-systemet, noe som er svært relevant i min nåværende jobb.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Enheten jeg jobber for har ansvar for å koordinere implementeringen av "International Security and Stabilisation Support Strategy". Dette er strategien til kongolesiske myndigheter og FNs fredsbevarende styrker i DR Kongo for å  identifisere og bidra til konfliktløsning og stabilisering i Øst-Kongo. Vår enhet jobber svært dynamisk så jeg fyller derfor litt inn overalt.

Mine arbeidsoppgaver er å skrive fremgangsrapporter til "Department of Peace Keeping Operations" i New York,  Sikkerhetsrådet, FNs fredsbevarende styrker i Kongo, og donorer. Jeg analyserer prosjektforslag fra ulike NGO-er og FN organisasjoner som ønsker å tilslutte seg strategien, samt andre formelle og uformelle aktiviteter i koordinering og implementeringsprosessen.

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå jobber jeg med å kartlegge et prosjektforslag fra ulike organisasjoner kan sies å bidra til stabiliseringsstrategien. Dersom de oppfyller vilkårene vil vi følge dem opp og de vil inngå i intervensjonene vi koordinerer. I tillegg skriver jeg en brief til øverste leder av FNs fredsbevarende styrker, som han skal presentere i forbindelse med at DR Kongo blir diskutert i Sikkerhetsrådet.

En typisk arbeidsdag starter klokken 08.00 og slutter mellom 18.00 og 21.00. I mellomtiden er det mange dokument som skrives, e-poster, donorer, myndigheter og møter som holdes. Etter hvert kommer jeg nok til å dra litt mer ut i felt for å følge opp intervensjonene vi støtter.

Hvordan bruker du utdanningen din i jobben din?

Metode og analyseferdighetene som jeg har opparbeidet meg gjennom studiene, og særlig masteroppgaven, bidrar i stor grad til hvordan jeg jobber.

Første halvår på master i statsvitenskap har et tungt metodefokus. Noe som kommer godt med når man skal evaluere troverdighetsgrad av påstander, resultat, effekt av prosjekt, og konklusjoner.

I tillegg bidrar flere år med analyse or strukturering av argument og informasjon til at jeg på kort tid kan få en god oversikt over mer og mindre komplekse saksområder.

Kombinasjonen av disse ferdighetene, i tillegg til praktisk trening gjennom skriving av masteroppgaven, gjør at jeg i løpet av kort tid kan manøvrere meg gjennom store mengder av dokument, dra ut essensen og sammenfatte det i korte oppsummeringer. Dette kommer godt med i en slik jobb som dette hvor det daglig er mange rapporter og dokument som skal leses, vurderes, oppsummeres og struktureres.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å være attraktive på arbeidsmarkedet?

Ikke vær redd for å ta uformell og formell kontakt via søknader, telefon eller e-post.

Selv om du ikke tror du er kvalifisert, så er det likevel verdt et forsøk dersom det er noe du har lyst til. 

Engasjer deg i aktiviteter utenfor studiene - og med dette mener jeg ikke ”bare” å gå på mange spennende seminar, eller dra på en backpacker tur; ta en risiko, våg å ”kjøre på”, invester i å være et sted/ i en organisasjon over lengre tid,  vær fleksibel, gjør ting du liker og  som springer ut fra ditt engasjement.  Ikke gjør noe for å imponere, eller fikse på CVen - gjør det du er interessert i og som passer deg.  

Og sist, men ikke minst; få deg kontakter og hold på kontaktene.  

 

Lyst på praksisplass i utlandet? Sjekk ut mulighetene

 

Publisert 14. nov. 2016 14:03 - Sist endret 7. feb. 2020 16:33